POR QUE


Os textos que aparecerán nesta páxina estiveron a piques de ser publicados hai uns meses por unha editorial galega, co título ISTO NON É UN LIBRO. A falta de paciencia e de verdadeiro interese fixeron que desistise. Hoxe, a primeiros de xullo de 2010, por darlle gusto a unha boa amiga que non parou ata convencerme, arrinco con este blog, onde irei colgando os contidos daquel libro posible e outras ideas que vaian xurdindo.

E para empezar, transcribo o prólogo e a sinopse que levaba:

“ISTO NON É UN LIBRO por dous motivos, fundamentalmente:
Primeiro, porque nunca pretendeu selo. Ningún dos textos se escribiu pensando na posible publicación. Se chegaron ata aquí, foi grazas ós empurróns de persoas que os leron e que me queren ben. Algúns foron rescatados do fondo da hucha; outros, aínda fumean. Hainos que saíron directamente do corazón; tamén os hai feitos por encarga cerebral. Todos, de escasas palabras; pero de longa elaboración. E segundo, porque estrutura, contidos, prosa e poesía enceréllanse adrede coa humilde intención de sorprender ó lector. Confío na súa boa vontade para deixarse levar”.

“Isto non é un libro. É un feixe de faíscas con formas caprichosas de poemas, relatiños ou ocorrencias, amarradas por unha fráxil trenza de palabra, sentir e vida. Nas mans do lector queda a decisión de outorgarlles ou non a liberdade”.

19 ago. 2014

A FERIDA QUE SOLUCIONOU UN PROBLEMA . . . . . . . . . . . LA HERIDA QUE SOLUCIONÓ UN PROBLEMA
                     (Imaxe baixada de internet)
Lucía, a filla primoxénita dos Barreiro, era unha rapaza loura de ollos verdes. As trenzas, sempre moi ben peiteadas, chegábanlle ao medio do lombo. Non pesaría máis de trinta quilos. Era esvelta coma unha xirafa e máis áxil ca unha lebre. Por estreita que fose a roupa que lle mercase súa nai, sempre lle quedaba frouxa. Pero a ela gustáballe así porque se sentía cómoda, dicía.

Parecía feliz. En cambio, seus pais estaban moi preocupados porque Lucía tiña un problema: xogaba de  máis e comía de menos. Só lle gustaban as froitas acedas e zumentas. Se tiñan carabuña, nin as probaba. De peixe ou carne só tomaba o arrecendo; e iso desde lonxe, porque na cociña nin entraba. Corría pola fraga detrás dos paxaros horas e horas sen cansarse.

Un día, choutando pola eira, caeu e mancouse nun xeonllo. A ferida era pequena pero os pais aproveitaron para levala ao médico que xa había moito tempo que non ía. O doutor mandoulle que se deitara na padiola e a pobre rapaza botouse a chorar desconsolada, non pola ferida, senón  porque non podería xogar por uns días, seguro. Pero cando viu a tremenda xiringa que tiña o médico na man, esqueceuse da ferida e deu un brinco que case remata no chan.

Non te asustes, pero hai que poñerche unha inxección. Se cadra había algún ferro enferruxado por alí e pódese producir unha infección.

¡Non! ¡Inxeccións, non! ¡Prefiro morrer!

¿Como dis iso, nena? −asustouse súa nai.

Ben, pode haber outra solución − comentou o doutor chiscándolles un ollo aos pais−. Pero non che vai gustar nada.

¡ O que sexa!

¿Estás segura do que dis?

Si. Calquera cousa menos pincharme.
Entón, don Florencio púxose diante do ordenador e, cun sorriso moi sospeitoso,  comezou a escribir a receita. Cando rematou, empezou a ler:

Almorzo: leite con pan e unha froita. Xantar: dous pratos de comida, un deles con peixe ou carne, e de postre, iogur. Merenda...

Vale, vale... Non siga que xa entendín.

Cando chegaron á casa, empezaron o tratamento. Era a hora da merenda e súa nai preparoulle un bo bocadillo de pan con manteiga. Por riba, houbo un pexego fresquiño que a avoa lle trouxera da  horta. O señor Manuel e a señora Rosa non daban creto: a súa filla sentada e ¡comendo! A pequena ferida valera a pena... Xa di o refrán: non hai mal que por ben non veña.Lucía, la hija primogénita de los Barreiro, era una niña rubia de ojos verdes. Las trenzas, siempre muy bien peinadas, le llegaban al medio de la espalda. No pesaría más de treinta kilos. Era esbelta como una jirafa y más ágil que una liebre. Por estrecha que fuera la ropa que le comprara su madre, siempre le quedaba floja. Pero a ella le gustaba así porque se sentía cómoda, decía.

Parecía feliz. En cambio, sus padres estaban muy preocupados porque Lucía tenía un problema: jugaba de más y comía de menos. Sólo le gustaban las frutas ácidas y con zumo. Si tenían hueso, ni las probaba. De pescado o carne sólo tomaba el aroma; y eso desde lejos, porque en la cocina ni entraba. Corría por el bosque detrás de los pájaros horas y horas sin cansarse.

Un día, saltando en la era, cayó y se lastimó en una rodilla. La herida era pequeña pero los padres aprovecharon para llevarla al médico que ya hacía mucho tiempo que no iba. El doctor le mandó que se acostara en la camilla y la pobre niña se echó a llorar desconsolada, no por la herida, sino porque no podría jugar por unos días, seguro. Pero cuando vio la tremenda jeringuilla que tenía el médico en la mano, se olvidó de la herida y dio tal salto que casi acaba en el suelo.

No te asustes, pero hay que ponerte una inyección. A lo mejor había algún hierro oxidado por allí y se puede producir una infección.

¡No! ¡Inyecciones, no! ¡Prefiero morir!

¿Cómo dices eso, nena? - se asustó su madre.

Bueno, puede haber otra solución – comentó el doctor guiñándoles un ojo a los padre-. Pero no te va a gustar nada.

¡Lo que sea!

¿Estás segura de lo que dices?

Sí. Cualquier cosa menos pincharme.

Entonces, D. Florencio se puso delante del ordenador y, con una sonrisa muy sospechosa, comenzó a escribir la receta. Cuando acabó empezó a leer:
             (Imaxe baixada de internet)

Desayuno: leche con pan y una fruta. Almuerzo: dos platos de comida, uno de ellos de pescado o carne, y de postre, yogur. Merienda...

Vale, vale... No siga que ya he entendido.

Cuando llegaron a casa, empezaron el tratamiento. Era la hora de la merienda y su madre le preparó un buen bocadillo de pan con mantequilla. Por encima hubo un melocotón fresquito que la abuela le había traído de la huerta. El Sr. Manuel y la Sra. Rosa no lo podían creer: su hija sentada y ¡comiendo! La pequeña herida había valido la pena. Ya dice el refrán: no hay mal que por bien no venga.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Pobre pequena, que engaño máis vil!!!

Madoé dijo...

¿O fin xustifica os medios?