POR QUE


Os textos que aparecerán nesta páxina estiveron a piques de ser publicados hai uns meses por unha editorial galega, co título ISTO NON É UN LIBRO. A falta de paciencia e de verdadeiro interese fixeron que desistise. Hoxe, a primeiros de xullo de 2010, por darlle gusto a unha boa amiga que non parou ata convencerme, arrinco con este blog, onde irei colgando os contidos daquel libro posible e outras ideas que vaian xurdindo.

E para empezar, transcribo o prólogo e a sinopse que levaba:

“ISTO NON É UN LIBRO por dous motivos, fundamentalmente:
Primeiro, porque nunca pretendeu selo. Ningún dos textos se escribiu pensando na posible publicación. Se chegaron ata aquí, foi grazas ós empurróns de persoas que os leron e que me queren ben. Algúns foron rescatados do fondo da hucha; outros, aínda fumean. Hainos que saíron directamente do corazón; tamén os hai feitos por encarga cerebral. Todos, de escasas palabras; pero de longa elaboración. E segundo, porque estrutura, contidos, prosa e poesía enceréllanse adrede coa humilde intención de sorprender ó lector. Confío na súa boa vontade para deixarse levar”.

“Isto non é un libro. É un feixe de faíscas con formas caprichosas de poemas, relatiños ou ocorrencias, amarradas por unha fráxil trenza de palabra, sentir e vida. Nas mans do lector queda a decisión de outorgarlles ou non a liberdade”.

12 ene. 2019

CACHELOS


                                                                                                 recitado(Imaxe procedente de internet)
Convidáronme a xantar
cachelos cantos quixera.
Aceptei só por saber
cal era ese tal manxar.
Menudo chasco levei
cando puxeron no prato
unhas patacas cocidas
¡e porriba sen pelar!
Me invitaron a almorzar
cachelos cuantos quisiera.
Acepté yo por saber
cual era ese tal manjar.
Menudo chasco llevé
cuando echaron en el plato
unas patatas cocidas
¡y... encima sin pelar!11 ene. 2019

MERCADOTECNIA EFICAZ


O armario onde acababa de encerrar á súa boneca empezou a renxer. As portas pandearon un chisco pouco antes de saír voando rebentadas pola explosión. A cama quedou cuberta con estelas e anacos de látex. Unha das achas de madeira resultou letal. O home pasou dun sono pracenteiro a outro eterno polo mesmo prezo. 


Ó fabricante do dispositivo obrigárono a advertir no manual de instrucións que, debido á  claustrofobia sufrida por algunhas mozas, poderíase activar automaticamente o mecanismo de inchado infinito. Os pedidos, sempre a través de internet e con embalaxe discreta, aumentaron segundo o previsto.

(Imaxe procedente de internet)

El armario donde acababa de encerrar a su muñeca empezó a crujir. Las puertas pandearon algo poco antes de salir volando reventadas por la explosión. La cama quedó cubierta con astillas y trozos de látex. Una de las esquirlas de madera resultó letal. El hombre pasó de un sueño placentero a otro eterno por el mismo precio. 

Al fabricante del artilugio lo obligaron a advertir en el manual de instrucciones que, debido a la claustrofobia sufrida por algunas chicas, se podría activar automáticamente el mecanismo de hinchado infinito. Los pedidos, siempre a través de internet y con embalaje discreto, aumentaron según lo previsto.


9 ene. 2019

MANADA(Imaxe procedente de internet)
Xa non é nova:
atraparon  un lobo 
de raza humana.

                                                No es novedad:
                                                            atraparon a un lobo
                                                                         de raza humana.


23 oct. 2018

CALCULADORA(Imaxe procedente de internet)
Cada infidelidade cóntalla á súa muller con todo luxo de detalles. Ela simula enfado, pero non se aflixe; sabe que será tamén honesto coas outras e que pouco lle durarán. Cando volva rendido, aí estará facendo de paciente esposa para consolalo e… cobrarlle o favor.
Cada infidelidad se la cuenta a su mujer con todo lujo de detalles. Ella simula enfado, pero no se aflige; sabe que será igualmente honesto con las otras y que poco le durarán. Cuando vuelva rendido, ahí estará haciendo de paciente esposa para consolarlo y… cobrarle el favor.
26 may. 2018

NON É CONTO / NO ES CUENTO


Rosa fai honor ao seu nome: non hai moza máis vizosa e admirada na aldea, aínda que dane cando pica coas súas palabras espidas.

Desde hai unhas semanas, non é a mesma, está pálida. A progresiva mingua de peso e o deterioro físico son evidentes. Os veciños especulan; os médicos non atopan xustificación razoable a tal decaemento. Seus pais, preocupados, aprémana con preguntas que ela non sabe responder. Só o avó intúe o que realmente sucede. Nunha sobremesa, ármase de valor e cóntao. A familia repróchalle que veña con lendas de vello en momentos tan delicados. Desgustado, xura que el poñerá remedio. 
Algo antes da medianoite, sae con sixilo da casa, disfrazado para que a neta non o recoñeza. Nun cruzamento de camiños, espéraa. Non tarda en percibir sons de campaíña, rezos fúnebres e cheiro a cera queimada: a Santa Compaña acércase. Á fronte desta comitiva de ánimas, Rosa fai de Estadea portando unha gran cruz e un caldeiro de auga bendita, que el lle arrebata con decisión.

A moza mellora con rapidez. Por fortuna, non lembra absolutamente nada das súas peregrinacións nocturnas. O avó vaise apagando pouco a pouco. 

                                        (Imaxe procedente de internet)

Rosa hace honor a su nombre: no hay moza más lozana y admirada en la aldea, aunque dañe cuando pincha con sus palabras desnudas.

Desde hace unas semanas, no es la misma, está pálida. La progresiva merma de peso y el deterioro físico son evidentes. Los vecinos especulan; los médicos no encuentran justificación razonable a tal decaimiento. Sus padres, preocupados, la atosigan con preguntas que ella no sabe responder. Solo el abuelo intuye lo que verdaderamente sucede. En una sobremesa, se arma de valor y lo cuenta. La familia le reprocha que venga con leyendas de viejo en momentos tan delicados. Disgustado, jura que él pondrá remedio. 

Algo antes de medianoche, sale sigiloso de la casa, disfrazado para que la nieta no lo reconozca. En un cruce de caminos, la espera. No tarda en percibir tañidos de campanilla, rezos fúnebres y olor a cera quemada: la Santa Compaña se acerca. Al frente de esta comitiva de ánimas, Rosa hace de Estadea portando una gran cruz y un cubo de agua bendita, que él le arrebata con decisión.


19 may. 2018

ASOMBRADO


Resignárase á súa presenza, a calquera hora do día ou da noite, con luz ou sen ela. Soportaba dignamente o  alcume de  Malasombra. Os nenos do barrio xogaban a pisarlla, mesmo con chuvia. Sempre o seguía unha  caterva de raparigos que competían por uns centímetros de sombra andante. Isto chegou a angustialo, tanto que restrinxiu as saídas. Se era imprescindible ausentarse da casa, facíao polo garaxe e no coche. Cando algún asunto o obrigaba a pisar a rúa, corría como un galgo para non ser alcanzado. 

Hoxe ocorre algo insólito. Na súa fuxida desesperada, cargando angurias e paraugas, vira a cabeza para ver a que distancia veñen os seus perseguidores; estráñase de que ninguén o siga. Minora o paso e continúa camiñando, sen esquecer a cautela. De súpeto, descobre que a súa sombra perenne desapareceu. Respira aliviado. 

Pouco lle dura a alegría. Pola embocadura dunha rúa, avanza cara a el a silueta negra e  hipnótica dunha nena, cos pés apuntando en dirección contraria á marcha. Parece un adhesivo na parede, feita de dúas pezas pegadas pola cintura; cada metade, con orientación oposta. Ó tentar fuxir, un  tropel de rapaces inmobilízao.
(Imaxe procedente de internet)

Se había resignado a su presencia, a cualquier hora del día o de la noche, con luz o sin ella. Soportaba dignamente el mote de Malasombra. Los niños del barrio jugaban a pisoteársela, incluso con lluvia. Siempre lo seguía una caterva de muchachos que competían por unos centímetros de sombra andante. Esto llegó a agobiarlo, tanto que restringió las salidas. Si era imprescindible ausentarse de casa, lo hacía por el garaje y en coche. Cuando algún asunto lo obligaba a pisar la calle, corría como un galgo para no ser alcanzado. 

Hoy ocurre algo insólito. En su fuga desesperada, cargando angustia y paraguas, gira la cabeza para ver a qué distancia vienen sus perseguidores; se extraña de que nadie lo siga. Aminora el paso y continúa caminando sin bajar la guardia. De repente, descubre que su sombra perenne ha desaparecido. Respira aliviado. 

Poco le dura la alegría. Por una bocacalle, avanza hacia él la silueta negra e hipnótica de una niña, cuyos pies apuntan en dirección contraria a la marcha. Parece una pegatina en la pared, hecha de dos piezas pegadas por la cintura; cada mitad, con orientación opuesta. Al intentar huir, un tropel de chavales lo inmoviliza.

                                                                                                              Texto creado para ENTC

23 mar. 2018

LEALDADE EQUINA / LEALTAD EQUINASeverino alardeaba de ser o único veciño motorizado: posuía cabalo. Tanto confiaba nel que ata podía cabalgar durmido.   

Unha noite negra, ante un obstáculo imprevisto, o animal caeu malferido. Severino espertou no chan.   

Sempre repetía que o corcel amortecera o seu impacto coa propia vida.

(Imaxe procedente de internet)
Severino alardeaba de ser el único vecino motorizado: poseía caballo. Tanto confiaba en él que hasta podía cabalgar dormido.

Una noche negra, ante un obstáculo imprevisto, el animal cayó malherido. Severino despertó en el suelo. 

Siempre repetía que el corcel había amortiguado su impacto con la propia vida. 

8 mar. 2018

PORTAS / PUERTAS


(Imaxe procedente de internet)
    
         Porta pechada. 
                  Nalgures haberá
                             outras abertas. 


 

              

   Puerta cerrada.
   En algún sitio habrá
   otras abiertas.


4 mar. 2018

A CAPRICHOCorren os parvuliños cara os seus familiares cunha lámina na man. A miña filla non aparece. Entro preocupada. Chora nun recuncho da aula. A profesora explícame que non quere levar o seu cadro para a casa porque non lle permitiu enzoufalo de vermello, coma sempre. A pintura é fermosa: unha árbore entre casiñas fumarentas baixo o ceo estrelado. Marcho coa cativa e o seu portafolios no colo. Cando chegamos ó piso, saco o debuxo para eloxialo diante do pai. Ambos os dous quedamos atónitos: da boca de morcegos, paxaros horrendos e gatos, caen pingas encarnadas; as chemineas son agora cruces ornando nichos grises, e a árbore, unha enorme man ensanguentada; enriba dela, aínda gotexa unha soga pendurada da lúa chea. A miña nena sorrí. 

(Imaxe editada dunha procedente de internet)

Corren los parvulitos hacia sus familiares con una lámina en la mano. Mi hija no aparece. Entro preocupada. Llora en un rincón del aula. La profesora me explica que no quiere llevar su cuadro a casa porque no le ha permitido embadurnarlo de rojo, como siempre. La pintura es hermosa: un árbol entre casitas humeantes bajo el cielo estrellado. Marcho con la pequeña y su portafolios en brazos. Cuando llegamos al piso, saco el dibujo para alabarlo ante su padre. Ambos quedamos atónitos: de la boca de murciélagos, pajarracos y gatos, caen gotas encarnadas; las chimeneas son ahora cruces ornando nichos grises, y el árbol, una enorme mano ensangrentada; sobre ella, todavía gotea una soga pendida de la luna llena. Mi niña sonríe. 


7 ene. 2018

AS MALAS LINGUAS / LAS MALAS LENGUAS


Boteime ao monte en busca dos salvaxes que andaban na boca da xente. Polo visto, roubaban, atacaban… Dixomedíxomes. Era un nada máis e só me violou.

(Imaxe procedente de internet)
Me eché al monte en busca de los salvajes que andaban en boca de todos. Por lo visto, robaban, atacaban… Habladurías. Era uno nada más y solo me violó.

18 ago. 2017

INÉDITO PARA SEMPRE/ INÉDITO DE POR VIDAUn fedor insoportable inunda a casa. Os seus personaxes, cadáveres desde hai tempo, descompóñense nos caixóns. Definitivamente, terá que desistir.

(Imaxe procedente de internet)
Un hedor insoportable inunda la casa. Sus personajes, cadáveres desde hace tiempo, se descomponen en los cajones. Definitivamente, tendrá que desistir.                                                                         
                                                     Seleccionado en ENTC para ser publicado no próximo libro.

14 jul. 2017

XUSTIZA ANIMAL / JUSTICIA ANIMAL


Aínda que ben podería ser hoxe, ocorreu hai máis de corenta anos. Un home solteirón pediu consello ó seu único amigo: dubidaba entre casar ou comprar unha lavadora. Salvo a gargallada que imaxino botaría o outro, descoñezo a resposta. Sei que morreu solteiro e na súa cama; mais  non foi de morte natural.      
                                                                                                                                                                                 
Compartía casa con diversos animais domésticos. Só as galiñas, polos seus ovos fermosos, recibían boa vida. Ós gatos non lles facilitaba alimento ningún para que ratas e ratos non o comesen a el. Un can esfameado e de malas pulgas custodiaba a fachada da vivenda, amarrado cunha cadea móbil que se desprazaba ao longo do cable de aceiro disposto para tal efecto. Presumía de non usar chave. A pesar de que a todo o mundo lle encantaría meter os fociños no seu fogar, ninguén ousaba achegarse.
                                                                                                                     
Unha noite sen lúa, dous veciños, novos e folgados, decidiron gastarlle unha broma. Resultoulles máis doado do previsto neutralizar e soltar o can ofrecéndolle larpeiradas. Despois de abrir a porta, dispararon un berro aterrecedor e fuxiron; sen decatarse de que o animal, libre ante a entrada franqueada, entrou ó cuarto do seu amo rápido e feroz.
                                  (Imaxe procedente de internet)
Aunque bien podría ser hoy, ocurrió hace más de cuarenta años. Un hombre solterón pidió consejo a su único amigo: dudaba entre casarse o comprar una lavadora. Salvo la carcajada que imagino echaría el otro, desconozco la respuesta. Sé que murió soltero y en su cama; mas  no fue de muerte natural.

Compartía casa con diversos animales domésticos. Solo las gallinas, por sus huevos hermosos, recibían buena vida. A los gatos no les facilitaba alimento alguno para que ratas y ratones no lo comieran a él. Un perro famélico y de malas pulgas custodiaba la fachada de la vivienda, amarrado con una cadena deslizante a lo largo del cable de acero dispuesto al efecto. Presumía de no usar llave. A pesar de que a todo el mundo le encantaría meter la nariz en su hogar, nadie osaba acercarse.

Una noche sin luna, dos vecinos, jóvenes y ociosos, decidieron gastarle una broma. Les resultó más fácil de lo previsto neutralizar y soltar al can ofreciéndole comida golosa. Después de abrir la puerta, dispararon un grito espeluznante y huyeron; sin percatarse de que el animal, libre ante la entrada franqueada, entró al dormitorio de su amo raudo y feroz.


21 jun. 2017

ORDE DE AFASTAMENTO / ORDEN DE ALEJAMIENTO


(Imaxe procedente de internet)
Soa e dorida, nunha lúgubre estancia de luz escasa, un vulto sanguinolento escorrega entre as súas pernas. Asustada, non sabe que facer con el e devórao. Este soño absurdo tortúraa noite tras noite desde o día do xuízo. Hoxe non ocorrerá. Hai un par de horas, cando regresaba á casa coa súa filla da man, viuno acazapado detrás dun coche demasiado cerca do portal. A pequena dorme; ela velaraa sen quitar ollo da porta, atrancada con ferrollos e mobles. Barrunta que vai botar de menos o outro pesadelo.  Sola y dolorida, en lúgubre estancia de luz escasa, un bulto sanguinolento se desliza entre sus piernas. Asustada, no sabe qué hacer con él y lo devora. Este sueño absurdo la tortura noche tras noche desde el día del juicio. Hoy no ocurrirá. Hace un par de horas, cuando regresaba a casa con su hija de la mano, lo ha visto agazapado detrás de un coche demasiado cerca del portal. La pequeña duerme; ella la velará sin quitar ojo a la puerta, atrancada con cerrojos y muebles. Presiente que va a echar de menos la otra pesadilla.  13 abr. 2017

TROPEZÓN CON FLOCOS / TRASPIÉ CON FLECOS


(Imaxe procedente de internet)
Recollíchesme no chan e crucei a rúa colgada do teu brazo recio. Unha pegada indeleble de perfume varonil agarrouse á miña pel sen estrear. Axiña comprendín que, por culpa daquel maldito chanzo, non só perdera o equilibrio, senón a paz. Nin un día pasa sen que repita o mesmo traxecto coa ansia de buscarte. En máis dunha ocasión, recoñecín o teu recendo; pero ó tentar achegarme, o meu can guía roña e tira da correa, afastándonos. Antes de volverme tola, debo escoller entre acatar a seguridade do seu instinto ou cumprirlle o gusto ó meu.

Me recogiste en el suelo y crucé la calle colgada de tu brazo fornido. Una huella indeleble de perfume varonil se agarró a mi piel sin estrenar. Enseguida comprendí que, por culpa de aquel maldito escalón, no solo había perdido el equilibrio, sino la paz. Ni un día pasa sin que repita el mismo trayecto con el ansia de buscarte. En más de una ocasión, he reconocido tu fragancia; pero al intentar acercarme, mi perro lazarillo gruñe y tira de la correa, alejándonos. Antes de volverme loca, debo eligir entre acatar la seguridad de su instinto o cumplirle el gusto al mío.


                                                       Creado para  II PREMIODE MICRORRELATO IASA ASCENSORES


9 abr. 2017

SEN CAPA / SIN CAPA


Un diluvio de buratos de ozono asolagou a Terra inhóspita. O sol derretía os esqueletos flotantes.

(Imaxe procedente de internet)Un diluvio de agujeros de ozono inundó la Tierra inhóspita. El sol derretía los esqueletos flotantes.18 feb. 2017

SOÑAR TEN OS SEUS RISCOS / SOÑAR TIENE SUS RIESGOS


Cada noite, camiña ingrávida a uns centímetros do  chan. Podería elevarse canto quixese, pero danlle pavor as alturas; como máximo, realiza pequenas piruetas que axiña abandona para renovar a súa marcha, case a rentes da terra. Se algunha mañá, ó abrir os ollos, non lembra o paseo nocturno, tenta volver durmir. De non conseguilo, xa sabe que o día se lle fará eterno agardando a hora de deitarse. Nada lle proporciona pracer semellante. Tanto que, ultimamente, fantasía coa idea de levitar a vontade, sen a intervención de Morfeo; aínda que nunca fixo a proba. Ata hoxe.

Finxe estar indisposta para quedar soa na casa. Aparta os mobles que pode, baixa as persianas e concéntrase. Despois dun tempo indefinido, empeza a elevarse. Non tarda en comprobar, horrorizada, como se despraza veloz cara arriba, completamente ríxida. Nin o teito a detén. Pouco despois, ve o tellado da súa vivenda alá abaixo, cada vez máis pequeno. Primeiro sente un frío atroz; despois, calor estelar insoportable.

Cando os familiares regresan ó mediodía, atópana sen sentido no medio do salón, coa pel e o cabelo chamuscados. Do seu puño dereito, sobresae un estraño obxecto que parece unha antena verde.
                            (Imaxe procedente de internet)
Cada noche, camina ingrávida a unos centímetros del  suelo. Podría elevarse cuanto quisiera, pero le dan pavor las alturas; como máximo, realiza pequeñas piruetas que enseguida abandona para reanudar su marcha, casi a ras de tierra. Si alguna mañana, al abrir los ojos, no recuerda el paseo nocturno, intenta volver a dormir. De no conseguirlo, ya sabe que el día se le hará eterno esperando la hora de acostarse. Nada ni nadie le proporciona placer semejante. Tanto que, últimamente, fantasea con la idea de levitar a voluntad, sin la intervención de Morfeo; aunque nunca ha hecho la prueba. Hasta hoy.

Finge estar indispuesta para quedarse sola en casa. Aparta los muebles que puede, baja las persianas y se concentra. Después de un tiempo indefinido, empieza a elevarse. No tarda en comprobar, horrorizada, como se desplaza veloz hacia arriba, completamente rígida. Ni el techo la detiene. Poco después, ve el tejado de su vivienda allá abajo, cada vez más pequeño. Primero siente un frío atroz; después, calor estelar insoportable.

Cuando los familiares regresan al mediodía, la encuentran desmayada en medio del salón, con piel y cabello chamuscados. De su puño derecho, sobresale un extraño objeto que parece una antena verde.

                                                                                        Creado para ENTC

8 feb. 2017

DESPROPORCIÓNS / DESPROPORCIONES


Estudei arreo para non perder a beca. Fun a número un da miña promoción co único propósito  de saciar o seu orgullo. Grazas ó brillante expediente académico, conseguín un traballo como investigadora. No estranxeiro, claro. A crise serviume de coartada. A cambio, tiven que aceptar unha condición: a miña nai emigraría comigo. Rebeleime; fixen referencia ós dereitos que me outorgaban a maioría de idade e a independencia económica; finxín a maior das pateaduras… Nada. Meu pai, coma sempre, inflexible. ¡¡Ben!!

Ela, que nunca saíra de casa, consentiu sen dar chío para que eu, a súa nena, non andase soa polo mundo adiante. Síntome satisfeita de tan importante obxectivo cumprido: romper as ataduras invisibles que lle impedían respirar lonxe dun marido absorbente. Pero fáltame o máis difícil. Achégase decembro e non atopo o momento nin a forma de dicirlle que non estamos en Alaska. Temo a súa reacción cando se decate de que en Marte non hai turrón.
 
      (Imaxe procedente de internet)
 Estudié a destajo para no perder la beca. Fui la número uno de mi promoción con el único propósito  de saciar su orgullo. Gracias al brillante expediente académico, conseguí un trabajo como investigadora. En el extranjero, claro. La crisis me sirvió de coartada. A cambio, tuve que aceptar una condición: mi madre emigraría conmigo. Me rebelé; hice referencia a los derechos que me otorgaban la mayoría de edad y la independencia económica; fingí el mayor de los pataleos… Nada. Mi padre, como siempre, inflexible. ¡¡Bien!!

Ella, que nunca había salido de casa, consintió sin rechistar para que yo, su niña, no anduviera sola por el mundo adelante. Me siento satisfecha de tan importante objetivo cumplido: romper las ataduras invisibles que le impedían respirar lejos de un marido absorbente. Pero me falta lo más difícil. Se acerca diciembre y no encuentro el momento ni la forma de decirle que no estamos en Alaska. Temo su reacción cuando se entere de que en Marte no hay turrón.

                                                                                        Creado para ENTC

6 feb. 2017

COMO CHO CONTO / COMO TE LO CUENTO


Unha tardiña bretemosa, a miña cuñada máis eu dispoñiámosnos a deixar o monte e os cogomelos para outro día máis favorable. Non podiamos imaxinar que nos faltaba por vivir a anécdota da xornada: un susto tremebundo. Diante dos nosos fociños, no lugar expedito polo que accederamos minutos antes, unha gadaña vella e enferruxada interrompía o paso. Cando nos demos recuperado do acoro e despois de maxinar sen éxito cal sería a causa real de tal achado, decidimos recolocala axeitadamente e sacarlle unha foto como proba que xustificase a nosa historia incrible.

Un atardecer brumoso, mi cuñada y yo nos disponíamos a dejar el bosque y las setas para otro día más favorable. No podíamos imaginar que nos faltaba por vivir la anécdota de la jornada: un susto morrocotudo. Delante de nuestras narices, en el lugar expedito por el que habíamos accedido minutos antes, una guadaña vieja y oxidada interrumpía el paso. Cuando nos dimos recuperado del sofoco y después de discurrir sin éxito cuál sería la causa real de tal hallazgo, decidimos reubicarla convenientemente y sacarle una foto como prueba que justificara nuestra historia increíble.


4 feb. 2017

INTERIORIDADES

  
Coñéceo todo o mundo polo mozo do arradio, como el chama ao aparello que sempre leva consigo. Ninguén na aldea o oíu funcionar xamais, pero non se despega do condenado traste nin para ir á misa. É moi devoto. Ás veces entra na igrexa acompañado da súa escangallada compañeira e tarda horas en saír.

Apareceu hai uns meses, exhausto e farrapento, pedindo pan na primeira vivenda que atopou. Tanta compaixón infundía, que os donos non dubidaron en prestarlle axuda sen receo algún. Despois de proporcionarlle roupa e alimento, acomodárono no alpendre. Permaneceu inmóbil no catre, abrazado ó seu tesouro, máis de vinte e catro horas. Cando espertou, o primeiro que fixo foi preguntar polo párroco. O cura parecía esperalo. Desde entón, vive na casa reitoral.

Hoxe cruceime con el na ribeira. Saloucaba. Estrañado ó velo sen a radio, ousei preguntarlle por ela. Suspirando aínda, conduciume cara ó río. Cando puido, falou.

­—Por fin, cumprín os últimos desexos de miña nai: buscar a meu pai, mantela eternamente unida ó seu vello transistor e enviar as cinzas ó mar que nunca vimos. A corrente prometeu axudarme.(Imaxe procedente de internet)
Todo el mundo lo conoce por el chico del arradio, como él llama al aparato que siempre lleva consigo. Nadie en el pueblo lo oyó funcionar jamás, pero no se despega del dichoso trasto ni para ir a misa. Es muy devoto. A veces entra en la iglesia acompañado de su destartalada compañera y tarda horas en salir.

Apareció hace unos meses, exhausto y harapiento, pidiendo pan en la primera vivienda que encontró. Tanta compasión infundía, que los dueños no dudaron en prestarle ayuda sin recelo alguno. Después de proporcionarle ropa y alimento, lo acomodaron en el almacén de aperos. Permaneció inmóvil en el camastro, abrazado a su tesoro, más de veinticuatro horas. Cuando despertó, lo primero que hizo fue preguntar por el párroco. El cura parecía esperarlo. Desde entonces, vive en la casa rectoral.

Hoy me crucé con él en la ribera. Sollozaba. Extrañado al verlo sin la radio, osé preguntarle por ella. Suspirando aún, me condujo hacia el río. Cuando pudo, habló.

—Por fin, he cumplido los últimos deseos de mi madre: buscar  a mi padre, mantenerla eternamente unida a su viejo transistor y enviar las cenizas al mar que nunca vimos. La corriente prometió ayudarme.

                                                                                              Creado para ENTC11 ene. 2017

AMIZADE INCONDICIONAL / AMISTAD INCONDICIONAL


El estaba de viaxe e eu, como tantas veces, soa e desinflada sobando no sofá. Ruxiu o teléfono; por non aguantar a cantarela, acabei descolgándoo. Deseguida recoñecín a voz da miña parella co seu ton especial das noites potentes. Intentei negarme, ¡que aniversario nin que gaitas! Pero ao final, preguiceira, accedín a seguir o seu xogo. Pouco a pouco, a temperatura e o ánimo eleváronse. Aínda que me custou despoxarme dalgunha peza de roupa sen soltar o aparato, conseguino. Espida, todo resultou máis doado, arranxábame perfectamente cunha soa man. Cando xa a cousa era inminente e a respiración entrecortada, o condenado di que está á porta. Non contaba que viñese ata dous días despois. Tirei o móbil e fun abrir a escape. ¡Sorpresa!: alí agardaba o seu mellor amigo para facerme o favor que el lle pedira. Mentres decidía se morrer ou matalo, deixeime compracer.                  
Él estaba de viaje y yo, como tantas veces, sola y desinflada planchando sofá. Rugió el teléfono; por no aguantar el soniquete, acabé descolgándolo. Enseguida reconocí la voz de mi pareja con su tono especial de las noches potentes. Intenté negarme, ¡qué aniversario ni qué gaitas! Pero al final, perezosa, accedí a seguir su juego. Poco a poco, la temperatura y el ánimo se elevaron. Aunque me costó despojarme de alguna prenda sin soltar el aparato, lo conseguí. Desnuda, todo resultó más fácil, me arreglaba perfectamente con una sola mano. Cuando ya la cosa era inminente y la respiración entrecortada, el muy puñetero dice que está a la puerta. No lo esperaba hasta dos días después. Tiré el móvil y corrí a abrirle. ¡Sorpresa!: allí aguardaba su mejor amigo para hacerme el favor que él le había pedido. Mientras decidía si morir o matarlo, me dejé complacer.


Seleccionado para ser publicado no libro DESEO ERES TÚ (Kelonia Editorial)


25 dic. 2016

VIDA


(Imaxe procedente de internet)
Escórreseme das mans á velocidade do tempo: engurras na alma, sucos na pel, canas nos fillos.

E aínda sigo aquí para velo.Se  me escurre de las manos a la velocidad del tiempo: arrugas en el alma, surcos en la piel, canas en los hijos.

Y aún sigo aquí para verlo.7 dic. 2016

VIDA DE SOBRA


(Imaxe procedente de internet)
O señorito fíxolle un fillo. Ao sentirse encinta, fuxiu sen deixar rastro. Á nosa aldea chegou cando o pequeno tiña varios anos. Meus pais proporcionáronlle acubillo e pan ata que ela se puido apañar. Primeiro, recollendo leite polas cortes, de madrugada; despois, vendendo queixos nas feiras. E sempre, axudándonos no campo ou no coidado dos cativos segundo fomos nacendo. A cambio, levabamos as súas contas ou escribiámoslle as cartas.

A súa casa humilde encantábanos: a auga do balde, o candil... Pero nunca nos deixaban pasar a noite alí. Un día, mamá suxeriunos ás dúas maiores que fósemos durmir con ela. Custounos crelo! Atopámola soa, desconsolada. O seu Ramón emigrara.

Xamais a vimos queixarse. Nin sorrir. Mesmo cando regresou o fillo, con nora e netos de agasallo. Levárona con eles a unha vivenda confortable e afastada; pero, ás veces, escapaba camiñando ata o noso fogar. Avisada a familia, devolviámoslla días despois, medio convencida pola miña nai de que Ramón non a defendía da súa muller porque bebía de máis.

Acabou cega e ó coidado da nora. Non puido reencontrarse co fillo, falecido décadas antes, ata os cento dous cumpridos.
Su señorito le hizo un hijo. Al sentirse encinta, huyó sin dejar rastro. A nuestra aldea llegó cuando el pequeño tenía varios años. Mis padres le proporcionaron cobijo y pan hasta que ella pudo apañarse. Primero, recogiendo leche por las cuadras, de madrugada; luego, vendiendo quesos en las ferias. Y siempre, ayudándonos en el campo o en el cuidado de los retoños según fuimos naciendo. A cambio, llevábamos sus cuentas o le escribíamos las cartas.

Su casa humilde nos cautivaba: el agua del balde, el candil… Pero nunca nos dejaban pernoctar allí. Un día, mamá nos sugirió a las dos mayores que fuéramos a dormir con ella. ¡Nos costó creerlo! La encontramos sola, desconsolada. Su Ramón había emigrado.

Jamás la vimos quejarse. Ni sonreír. Incluso cuando regresó el hijo, con nuera y nietos de regalo. La llevaron con ellos a una vivienda confortable y lejana; pero, a veces, escapaba caminando hasta nuestro hogar. Avisada la familia, se la devolvíamos días después, medio convencida por mi madre de que Ramón no la defendía de su mujer porque bebía demasiado.


Acabó ciega y al cuidado de la nuera. No pudo reencontrarse con su hijo, fallecido décadas antes, hasta los ciento dos cumplidos.  

                                                                                  Creado para ENTC

16 oct. 2016

O MELLOR AMIGO DO HOME / EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE(Imaxe procedente de internet)
Foi deixando un regueiro de sangue desde o dormitorio matrimonial ata a porta. O can ía detrás, borrando as pegadas a lambidas.


Fue dejando un reguero de sangre desde el dormitorio conyugal hasta la puerta. El perro iba detrás, borrando las huellas a lametones.
18 sept. 2016

RECORDOS DESBOCADOS / RECUERDOS DESBOCADOS


O azar quixo que se atopase esperta fronte ó televisor cando empezou a competición hípica. Os familiares estrañáronse de oíla farfallar, xa que había varios meses que non emitía son ningún. Despois chegaron os espaventos impropios, e ó pouco tempo puideron escoitar con claridade a palabra papá. Ninguén sospeitou que aqueles xinetes olímpicos a transportaran ó recuncho máis antigo da memoria, onde permanecía indeleble a primeira imaxe do seu pai máis ela a cabalo dun percherón; nin que tapaba os oídos para evitar os berros da nai que, por medo, pretendía baixar a súa pequena da cabalgadura. Cando chegou a hora de deitarse, houbo que desconectar o aparato simulando avaría. Resignada e triste, deixou que a levasen á cama. Pero ás poucas horas, tiveron que colocala outra vez diante da pantalla, repetíndose a escena anterior en cada retransmisión ecuestre. Despois de papá, chegaron outros vocábulos intelixibles como mamá, cabalo, arre...

Xa se acabaron as olimpíadas e segue pendente da televisión. Come  mellor e está menos adurmiñada; mesmo comezou a sosterse en pé de novo. O médico non ten explicación para esta sorprendente melloría da avoa.

(Imaxe procedente de internet)

El azar quiso que se encontrara despierta frente al televisor cuando empezó la competición hípica. Los familiares se extrañaron al oírla balbucear, ya que hacía varios meses que no emitía sonido alguno. Luego llegaron los aspavientos impropios, y al poco tiempo pudieron escuchar con claridad la palabra papá. Nadie sospechó que aquellos jinetes olímpicos la habían transportado al rincón más antiguo de la memoria, donde permanecía indeleble la primera imagen de su padre cabalgando con ella a lomos de un percherón; ni que se tapaba los oídos para evitar los gritos de la madre que, por miedo, pretendía bajar a su pequeña de la cabalgadura. Cuando llegó la hora de acostarse, hubo que desconectar el aparato simulando avería. Resignada y triste, dejó que la llevaran a la cama. Pero a las pocas horas, tuvieron que colocarla otra vez delante de la pantalla, repitiéndose la escena anterior en cada retransmisión ecuestre. Después de papá, llegaron otros vocablos inteligibles como mamá, caballo, arre…

Ya se acabaron las olimpiadas y sigue pendiente de la televisión. Come  mejor y dormita menos; incluso ha comenzado a sostenerse en pie de nuevo. El médico no tiene explicación para esta sorprendente mejoría de la abuela.

                                                                           Creado para ENTC


23 jul. 2016

OUTRO CRISTO / OTRO CRISTOTíñase por Deus. Desde que as compañeiras do instituto empezaron a pelexar entre elas polos seus dotes extraordinarios. Seguro como estaba de que a sabedoría lle era innata, pronto deixou de cultivar o intelecto e concentrouse en adestrar outras capacidades divinas mirando a todo o mundo desde arriba. Na procura daquela actividade que verdadeiramente estivese á altura das súas gallardas proporcións e o fixese sentir no ceo, chegou a ser atleta, modelo, culturista… Pero quixo dar un paso máis no seu afán por demostrar a deidade que levaba dentro: fíxose vixiante da praia; ó fin, adoraríano como merecía cada vez que salvase unha persoa.

Disque onte á tardiña, cando apenas quedaba unha ducia de bañistas na costa, vírono camiñando con decisión sobre as ondas do mar de Finisterra. Aínda o seguen buscando.

(Imaxe procedente de internet)
Se creía Dios. Desde que las compañeras del instituto empezaron a pelearse por sus dotes extraordinarias. Seguro como estaba de que la sabiduría le era innata, pronto dejó de cultivar el intelecto y se concentró en entrenar otras capacidades divinas mirando a todo el mundo desde arriba. En busca de aquella actividad que verdaderamente estuviera a la altura de sus gallardas proporciones y lo hiciera sentirse en el cielo, llegó a ser atleta, modelo, culturista… Pero quiso dar un paso más en su afán por demostrar la deidad que llevaba dentro: se hizo vigilante de la playa; al fin, lo adorarían como se merecía cada vez que salvara a una persona.


Dicen que ayer al atardecer, cuando apenas quedaba una docena de bañistas en la costa, lo vieron caminando con decisión sobre las olas del mar de Finisterre. Todavía lo siguen buscando.


Creado para ENTC

15 jun. 2016

INVERNO ETERNO / INVIERNO ETERNO


As mañás, se non chove, son perfectas para deambular polos meus recunchos favoritos da cidade e facer algunha compra superflua. Ás veces sóbrame tempo e achégome ó picadeiro, onde me esperan os rinchos emocionados de Narda porque sabe que galoparemos xuntas ladeira abaixo. As tardes invernais fanse curtas, sobre todo cando saio cos amigos para charlar ou tomar un café. O peor vén despois: a noite ábreme os ollos e péchame a imaxinación; a escuridade apodérase da alma e confundo o meu corpo insensible coa cama á que me atou para sempre aquela maldita moto.


(Imaxe procedente de internet)


Las mañanas, si no llueve, son perfectas para deambular por mis rincones favoritos de la ciudad y hacer alguna compra superflua. A veces me sobra tiempo y me acerco al picadero, donde me esperan los relinchos emocionados de Narda porque sabe que galoparemos juntas ladera abajo. Las tardes invernales se hacen cortas, sobre todo cuando salgo con los amigos para charlar o tomar un café. Lo peor viene después: la noche me abre los ojos y me cierra la imaginación; la oscuridad se apodera del alma y confundo mi cuerpo insensible con la cama a la que me ató de por vida aquella maldita moto.


                                                                                                                Creado  para REC          


7 jun. 2016

EFEMÉRIDES


(Imaxe procedente de internet)
Aquel día do verán de 1945, un seis de agosto infernal, o seu marido andaba no agro. Era época de faena intensa e xornaleiros. Ela quedara soa na casa, entre pucheiros. Á volta, os traballadores atoparían unha merecida recompensa no prato.

Pero eu encargueime de desbaratar os plans. Cando a pobre muller se deu conta das miñas intencións, berrou desde a ventá pedindo axuda. Ninguén a oíu.

Os homes regresaron á noitiña, atopando a mesa baleira e á miña nai exhausta; eu reclamaba teta co cordón colgando.
Aquel día de verano de 1945, un seis de agosto infernal, su marido laboraba en el campo. Era época de faena intensa y jornaleros. Ella había quedado sola en casa, entre cacerolas. A la vuelta, los trabajadores encontrarían una merecida recompensa en el plato.

Pero yo me encargué de desbaratar los planes. Cuando la pobre mujer se dio cuenta de mis intenciones, gritó desde la ventana pidiendo ayuda. Nadie la oyó. 

Los hombres regresaron al anochecer, hallando la mesa vacía y a mi madre exhausta; yo reclamaba teta con el cordón colgando.

                                                                                                                                          Creado  para REC